Self Servis Check Up

HOŞ GELDİNİZ

Yeni dünya düzeninde insana yatırım, geri dönüşü en yüksek yatırım aracıdır” - Tanyer Sönmezer, MCT Yönetici Ortak ve Genel Müdürü

“İnsana”  inanan şirketler  insan kaynağınıza yatırım yapmaya çalışıyor. Yeni sistemler kuruluyor, mevcutlar iyileştiriliyor, gelişim programları düzenliyor.   Peki yapılan tüm bu yatırımlar şirketinize gerçekten katma değer sağlıyor mu? En önemlisi ölçülebilen bir performansa dönüşüyor mu?

Şirket performansının insan kaynağının geliştirilmesi yoluyla artırılması için bütünsel ve sonuç odaklı bir çerçeve sunan ilk  ve tek uluslararası gelişim ve yönetim standardı Investors In People (IiP), tüm bu sorulara olumlu yanıt vermenizi sağlayacak bir yol haritası sunmaktadır.