IiP Süreci

Investors in People standardın göstergeleri çerçevesinde öncelikle bir durum tespiti yapmakta ve size standarda ulaşmak, daha doğrusu insan kaynağınızdan en üst düzeyde performans elde etmek için, yol göstermekte ve ardından hareket planı sunmaktadır.

Bir kuruluşun Investor in People olarak tanınması için standardın 10 göstergesinin tamamın gösteren anlayış ve uygulamalara sahip olması gerekmektedir. Bu 10 gösterge, insan kaynakları ve iş stratejisinin paralelliğini, katılımcılığı, takdir ve ödüllendirmeyi, kişisel gelişimi ve yönetici etkinliğini ön plana çıkarmaktadır.

Çerçevesi 3 ana bölümden oluşur: Planlama - teşhis yapılması ve hareket planının oluşturulması, uygulama - hareket planının hayata geçirilmesi ve değerlendirme - 10 gösterge bazında nereye varıldığının belirlenmesi ve onay süreci.

Bu sistemin üç önemli özelliği bulunmaktadır:

  • Hareket planına temel teşkil edecek teşhis çalışmasının ve Investors in People statüsüne ulaşma öncesi yapılacak nihai değerlendirmenin verilerinin %75'i (kuruluşun boyutları, yapısı ve çalışanlarınız demografilerine bağlı olarak belirlenecek örneklem grubuyla) bire bir yapılan görüşmelerden elde edilmektedir.
  • Uygulama kısmında ise her şirketin kendi bünyesinde farklı fonskiyonlardan oluşan Investors in People proje ekibi oluşturulur. Bu şekilde, insana yatırım konusunun, gelişim alanlarının ve çözümlerinin yalnız insan kaynakları biriminin değil, tüm şirketin sorumluluğu olduğu şirkette kabullenilir ve yaygınlaşır.
  • Standardın, mavi-beyaz yaka ayrımı yapmayan bir anlayışı vardır. Bu niteliği nedeniyle; tüm dünyada sendikaların da desteklediği, endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan bir yaklaşımdır.
     

IiP Çerçevesi Nelerden Oluşur?