Investors in People (IiP) nedir?

Investors in People (IiP), bir organizasyonun iş performansını iyileştirmeye yönelik dünyada "insan odaklı" tek kalite standardıdır.

Investors in People (IiP), kuruluşlara iş performanslarını ölçülebilir sonuçlara dönüştürmelerinde yardımcı olan esnek bir yapıya sahip, şeffaf, sonuç odaklı, küçük büyük her tip organizasyona uyarlanabilecek etkili bir değişim aracı olarak kabul edilmektedir. Sonuç odaklı olarak tasarlanan sistem, neyi elde etmeniz gerektiğini ana hatlarıyla ortaya koyar, ama bunu nasıl yapmanız gerektiğini size formül olarak sunmaz. İşte bu yaklaşım, her sektörde ve boyutta binlerce farklı işverenin aynı sistemi kullanabilmesini sağlamaktadır.

Investors in People’ın yapısı, bütün öneri ve değerlendirmelerin kurumunuzun ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. İlk adım, performans hedeflerinizin veya ana önceliklerinizin neler olduğunu anlamaktır. Bunlar daha sonra işimizin merkezine oturarak, iş planınızı desteklememize ve bizimle çalışarak edindiğiniz değeri maksimuma çıkarmanıza yardımcı olmaktadır.

Investors In People tamamen sonuç odaklı ve herhangi bir reçeteye dayanmayan bir yaklaşımdır. Ölçümler kurumunuzun her bölümünden insanlarla görüşmelerle yapıldığından dolayı bağımsız sonuçlar getirmektedir.

Investors in People,

•    Bir kuruluşun insanlarını ne ölçüde iyi yönettiğini ve geliştirdiğini değerlendirerek, bunların etkin bir biçimde yapılması için bir “yol haritası” sunmaktadır.

•    Şirket stratejileri ve insan kaynakları stratejisinin paralleliğini ve entegrasyonunun sağlar.

•    Bir kuruluşun insan kaynağı yönetimi konusunda uluslararası uygulamalara göre hangi noktada olduğunu görmesini sağlayan bir kıyaslama aracıdır.

 •    Bir kuruluşun iş performansının ve rekabet gücünün çalışanlarının yönetimi ve geliştirilmesi yoluyla artırılması üzerine tasarlanmıştır.

 •    İnsan kaynağının gelişimine yönelik yaptığımız çalışmaları ne kadar doğru yaptığımızı, nasıl daha iyi yapabileceğimizi ve iş performansına ve rekabet gücüne nasıl yansıtabileceğimizi görmemizi sağlayacak bir standarttır.

Zor Zamanlarda IiP Size Ne Fayda Sağlar ?

 •    Rising To Challange : Seven reasons why you can’t afford to not work with Investors in People

 •    People vs the Downtown : How Investors in People can help during challenging times

Değişimi Yönetirken IiP Size Ne Fayda Sağlar ?

 •   Managing Change with Investors in People